Praktijkondersteuner huisartsen (POH) – Huisartsenpraktijk Giessen – Rijswijk – Giessen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Giessen – Rijswijk
Burgstraat 19 4283 GE
Giessen

Praktijkondersteuner huisartsen (POH)

Praktijkondersteuner huisartsen (POH)

In onze praktijk zijn vier praktijkondersteuners (POH’s) werkzaam. Zij nemen bepaalde gedelegeerde taken van de dokter over, zoals de begeleiding van patiënten met suikerziekte, astma of COPD of psychische problemen. Ook kunnen zij mensen begeleiden die willen stoppen met roken. Bovengenoemde patiënten kunnen rechtstreeks een afspraak maken op het spreekuur van de praktijkondersteuner. De werkzaamheden worden steeds met de dokter besproken.

Onze praktijkondersteuners zijn: mw. Rianne Manschot, mw. Marjan Besselink, mw. Mariska Slager en mw. Monique Mesters.

Rianne Manschot is onze POH Diabetes en zij zorgt voor de begeleiding van mensen met diabetes mellitus en mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten.  Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.

Marjan Besselink is onze POH Longziekten en zij zorgt voor begeleiding van mensen met astma of COPD en mensen die willen stoppen met roken. Zij is aanwezig op donderdag.

Mariska Slager en Monique Mesters zijn onze POH-GGZ (zie voor uitleg hieronder) en zij voeren gesprekken met mensen met psychische vragen en problemen.

.

Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

Bron: www.poh-ggz.nl

De functie Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg is in 2007 ontstaan. Deze functie was nodig om de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen en de stijging van kosten van de relatief duurdere tweede lijn op te vangen.

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft toen de LVG (Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn, is nu INEEN) een eerste beschrijving van de functie gemaakt in haar rapport ‘Praktijkondersteuning GGZ in de eerste lijn’. Sinds 2007 zijn er in Nederland steeds meer POH’s -GGZ actief en is er behoefte ontstaan aan een netwerk.

De functie POH-GGZ heeft een specifieke plaats in de gezondheidszorg en vraagt daarmee om specifieke kwaliteiten van een professional. De POH-GGZ dient communicatief zeer vaardig te zijn, zowel in het contact met de cliënt als in de rol van verbindende schakel tussen verschillende disciplines in de basis- en specialistische GGZ. Kennis en ervaring op het gebied van uiteenlopende psychische klachten en psychiatrische aandoeningen is een must. Hij/zij moet zelfstandig kunnen werken en eveneens zich kunnen inleven in de soms uiteenlopende posities, belangen en competenties van de verschillende beroepsbeoefenaren uit de eerste en tweede lijn. Verder dient de POH-GGZ, in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de huisarts, zelfstandig patiënten /cliënten te kunnen behandelen/begeleiden. Dit gebeurt zoveel mogelijk binnen de huisartsenvoorziening.

Doorverwijzen is nodig in geval van ernstige, specifieke en/of psychiatrische problematiek.