Doktersassistente – Huisartsenpraktijk Giessen – Rijswijk – Giessen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Giessen – Rijswijk
Burgstraat 19 4283 GE
Giessen

Doktersassistente

Assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

 

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suikercontrole
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • reizigersadvisering en vaccinaties
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders
 • ECG’s

Maak ook hiervoor telefonisch een afspraak.

_______________________

Elke dag worden bij ons meerdere potjes met urine ingeleverd om te onderzoeken. De klachten kunnen heel verschillend zijn. De behandeling hangt van veel factoren af. Aan de balie is het niet altijd gemakkelijk om gevoelige vragen te stellen.
Daarom vragen we iedereen die urine in komt leveren om onderstaand briefje in te vullen en samen met het potje in te leveren. De linker zijde is bestemd voor vrouwen, de rechterzijde voor mannen.
.
.
Alvast heel hartelijk dank!

_____________________

17 november 2022

De doktersassistente, sleutelrol in onze praktijk!

De doktersassistente vervult een sleutelrol in onze praktijk.
Zij luisteren naar u, verzorgen uw (acute) wonden, spuiten uw oren uit, meten uw bloeddruk, bestellen medicatie, verrichten de boekhouding, beheren onze agenda’s, bepalen wanneer het een spoedaanvraag is en zoveel meer.

Een leuke afwisselende en door onze assistenten een zeer geliefde baan. Een baan die vraagt om snel schakelen, iedere dag weer een uitdaging door de steeds wisselende zorgvraag. Zeker met de grote zorgvraag die momenteel speelt, ook in onze praktijk. Onze assistenten zijn opgeleid om de urgentie van uw zorgvraag in te schatten. Dit noemt men triage.

Meestal wordt triage als prettig ervaren. Helaas ervaren de assistenten ook geregeld agressie. Zowel aan de telefoon als aan de balie. Dit varieert van scheldwoorden, gepikeerd reageren tot het laten merken dat de assistenten niet weet wat men doet.

Vanuit de praktijk willen we daar aandacht voor vragen. Er is helaas niet altijd ruimte in de agenda’s om dezelfde of de volgende dag gezien te worden. (Uitgezonderd spoed, daarvoor is altijd ruimte!). Door drukte is het niet altijd mogelijk om dezelfde dag uw mail te beantwoorden, nu meteen een briefje voor u te schrijven, enz. Als op het moment van uitspreken van uw zorgvraag deze niet meteen beantwoord kan worden, of niet direct aan uw verwachting voldaan kan worden, mag onze assistente niet als uw uitlaatklep fungeren. (Verbale) agressie wordt niet getolereerd in onze praktijk.

Hou de assistente in ere en respecteer dan niet alles tegelijk kan!

Namens al onze medewerkers van onze praktijk, alvast hartelijk dank!

https://www.nu.nl/gezondheid/6076252/waarom-stelt-de-doktersassistent-zoveel-vragen.html

_____________________