Praktijknieuws – Huisartsenpraktijk Giessen – Rijswijk – Giessen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Giessen – Rijswijk
Burgstraat 19 4283 GE
Giessen

Praktijknieuws

Avondspreekuur

.
Vanaf 1 februari zullen wij weer gaan starten met avondspreekuren. Deze avondspreekuren zullen plaats gaan vinden op elke dinsdagavond vanaf 17:30 uur.
Deze spreekuren zijn alleen op afspraak via de assistente te bezoeken. Niet alle klachten zijn geschikt voor het avondspreekuur. Er kunnen bijvoorbeeld geen medicijnen meer gehaald worden bij de apotheek.
Er zullen een of twee huisarts-spreekuren zijn en ook een assistentespreekuur voor bijvoorbeeld oren uitspuiten, bloeddruk meten, uitstrijkje maken etc.
De telefoon is tijdens de avonduren niet bereikbaar en voor spoedgevallen zult u de huisartsenpost in Gorinchem moeten bellen. Het avondspreekuur is alleen voor degenen die overdag al een afspraak hebben gemaakt via de assistente.
We hopen u hiermede van een extra service te kunnen voorzien!
.
_____________________

Afscheid dokter Piet Muilwijk 

_____________________

https://www.hetkontakt.nl/altena/335259/huisarts-piet-muilwijk-met-pensioen-ik-ben-blij-dat-de-praktijk

_____________________

4 januari 2023

.

Beste patienten,
.
We hebben een bewogen tijd achter de rug: mijn laatste spreekuur gedraaid als uw huisarts,  de laatste maand vele mooie en emotionele gesprekken met patienten gehad, al het geregel en georganiseer wat nodig is voor een prakltijkoverdracht.
Afgelopen donderdag hebben we samen met het team, waar we trots op zijn, de wisseling van de wacht met u mee gemaakt: voorstellen van de nieuwe huisartsen, afscheid nemen van mij als een van uw huisartsen. Ik was blij verrast wat er allemaal omheen bedacht is. De vele foto’s maakten mooie herinneringen los.
We hebben uw komst bijzonder gewaardeerd, dit was erg  hartverwarmend maar ook alle woorden en cadeautjes.
Het grote cadeau: de ballonvaart viel ook bijzonder in de smaak voor mij, voor Anneke wordt het een uitdaging.  Zoals gezegd tijdens receptie wil ik het andere deel van het geld besteden aan het bevorderen van de samenhorigheid in onze dorpen. Ik ga dat in overleg met de dorpsraad/stichting 1GiessenRijswijk doen.
Verder hebben we veel brieven, kaartjes en presentjes gekregen aan ons huisadres waarvoor ook veel dank.
Alle brieven  hebben bij het lezen   op rustige momenten daarna veel mooie en emotionele gebeurtenissen doen herbeleven.
.
Het was, mede namens mijn vrouw, een eer 37 jaar uw huisarts te mogen zijn.
.
Piet  Muilwijk
.
_____________________
.
Aan de patiënten van huisartsenpraktijk Giessen-Rijswijk
.
Via deze brief wil ik u laten weten dat per 1 januari 2023 mijn pensioen ingaat en ik ga stoppen als praktijkhouder van huisartsenpraktijk Giessen-Rijswijk!
.
Op 1 januari is het precies 37 jaar geleden dat ik, Piet Muilwijk, samen met mijn vrouw Anneke als assistente, de praktijk in Giessen startte. Hiervoor had ik al ruim een jaar bij dokter Bas van Egmond gewerkt. Een kleine praktijk met één dokter en één assistente. Nadat dokter Bas van Egmond op 1 april 2004 met pensioen ging, werden de praktijken van Giessen en Rijswijk weer samengevoegd en kwam Jacomien Zwemer, als mede praktijkhouder, de praktijk versterken. Er waren twee huisartsen en twee assistentes. De assistente was en is onmisbaar. In de loop van de jaren zijn de werkzaamheden van de dokters en assistentes flink uitgebreid en is de praktijk ook een opleidingspraktijk geworden. Daardoor is de bezetting ook fors toegenomen: inmiddels telt het team al 17 personen!
Zo is er in deze 37 jaar veel veranderd, niet alleen in het aantal personeelsleden die de huisartsenpraktijk heeft, maar ook in de zorg voor u. De onderzoeken die we in de praktijk kunnen verrichten zijn uitgebreid, zoals echografie, hartfilmpjes en oogonderzoek. Ook de behandelmogelijkheden zijn enorm toegenomen, van de chirurgische ingrepen tot de behandelingen aan huis. Maar er is ook veel hetzelfde gebleven: u en jullie met raad en daad binnen onze mogelijkheden bij te staan op het medisch vlak. Dingen die we als huisarts kunnen doen proberen we voor elkaar te krijgen.
Nu is het tijd dat ik ga stoppen als praktijkhouder. Ik ga het missen: het contact met u als patiënten en de uitdaging mensen zo goed mogelijk bij te staan. Ook het werken in het team en het puzzelen aan en oplossen van problemen. Ik ben dankbaar dat ik al die jaren uw huisarts heb mogen zijn en dit vak heb mogen uitoefenen. In het bijzonder geldt dit voor de verloskundige zorg, die me altijd erg na aan het hart lag. Er is een tijd van werken is en een tijd erna, en ik ga uitzoeken hoe ik mijn nieuwe leven samen met Anneke ga invullen. Van tijd tot tijd zal ik nog invallen als huisarts op de praktijk, dus u zult mij daar mogelijk nog tegenkomen.
Jacomien Zwemer zal de praktijk verder voortzetten met als nieuwe collega’s in de maatschap Josine Klop en Judith Blaauw. Voor velen van u zijn deze huisartsen al bekend, Josine werkt inmiddels 7 jaar bij ons op de praktijk en Judith 1,5 jaar. Zij hebben elkaar dus al goed leren kennen. Zij krijgen mijn volste vertrouwen, ik zie hen als doortastende collega’s die hart hebben voor het huisartsen vak! Op de achterzijde van deze brief zullen Josine en Judith zichzelf nog kort introduceren.
Dit gezegd hebbende willen ik u, mede namens mijn collega’s en mijn vrouw Anneke op
donderdag 29 december uitnodigen in de voetbalkantine van GRC 14, van 18:30 tot 21:00 uur. (Karbogerd 1, 4283 GV, Giessen)
Dit geeft u de gelegenheid om afscheid te nemen en de nieuwe collega’s te verwelkomen. Van harte welkom!
.
Hartelijke groet,
Piet Muilwijk,
mede namens Jacomien Zwemer, Josine Klop, Judith Blaauw en het hele team.
______________________________________
Beste patiënten,
.
Graag maak ik, Jacomien Zwemer, van de gelegenheid gebruik mijn collega Piet Muilwijk te bedanken voor de goede samenwerking in de bijna 19 jaar waarin we samen de praktijk geleid hebben. Ik heb veel van hem geleerd en samen hebben we veel veranderingen doorgevoerd. Piet heeft altijd een groot hart gehad voor zijn patiënten. Ook in de uren buiten praktijktijden stond hij klaar voor de vrouwen die moesten bevallen en voor de ernstig zieke en stervende mensen. Wij zullen hem als collega gaan missen, gelukkig zal hij nog met enige regelmaat invallen op de praktijk als dat nodig is.
Verder wil ik met trots mijn nieuwe collega’s aan u voorstellen. Zij zijn niet nieuw in de praktijk, maar wel nieuw als mede-praktijkhouders. Ik ben bijzonder dankbaar dat we opvolging gevonden hebben met zulke gekwalificeerde collega’s. Vol vertrouwen zie ik onze samenwerking en vooral de huisartsenzorg voor onze dorpen tegemoet.
.
Sinds 2015 ben ik, Josine Klop, werkzaam in de huisartsenpraktijk aan de Burgstraat. Eerst nog een jaar in opleiding tot huisarts, en daarna met veel plezier als waarnemend huisarts. In deze tijd heb ik velen van u al mogen ontmoeten, in mooie en moeilijke momenten.
Ik ben woonachtig in Hardinxveld-Giessendam samen met mijn man en drie zoontjes van 7 en 4 jaar en 1 maand oud. Momenteel ben ik met zwangerschapsverlof en ik hoop in februari 2023 weer aan de slag te gaan. Doordat Piet Muilwijk met pensioen gaat is er voor mij de mogelijkheid gekomen om praktijkhouder te worden, waardoor ik uw vaste huisarts zal worden. Samen met mijn collega’s Jacomien Zwemer en Judith Blaauw en de rest van het team hoop ik u nog vele jaren bij te staan!
.
Mijn naam is Judith Blaauw. Sommigen van u heb ik al mogen ontmoeten. Sinds september 2021 ben ik werkzaam als waarnemend huisarts in huisartsenpraktijk Giessen-Rijswijk.
Sinds 2 jaar woon ik in Gorinchem met mijn man en 3 kinderen; 2 dochters van 9 en 7 en een zoon van 3 jaar. Geneeskunde studeerde ik in Groningen. Daarna heb op de spoedeisende hulp gewerkt, maar al snel wist ik dat mijn hart bij de huisartsenpraktijk lag. Inmiddels ben ik reeds 8 jaar huisarts waarvan ik het grootste deel in Maastricht heb gewerkt, waar ik ook mijn opleiding tot huisarts heb voltooid. Ik kijk er met veel vertrouwen en plezier naar uit om samen met mijn collega’s Jacomien Zwemer en Josine Klop de praktijk voort te zetten. Huisarts zijn is een geweldig vak en ik vind het een voorrecht om uw huisarts te mogen zijn.
.
Hartelijke groet,
uw vaste huisartsen vanaf 2023: Judith Blaauw, Josine Klop en Jacomien Zwemer
.

_____________________

17 november 2022

De doktersassistente, sleutelrol in onze praktijk!

De doktersassistente vervult een sleutelrol in onze praktijk.
Zij luisteren naar u, verzorgen uw (acute) wonden, spuiten uw oren uit, meten uw bloeddruk, bestellen medicatie, verrichten de boekhouding, beheren onze agenda’s, bepalen wanneer het een spoedaanvraag is en zoveel meer.

Een leuke afwisselende en door onze assistenten een zeer geliefde baan. Een baan die vraagt om snel schakelen, iedere dag weer een uitdaging door de steeds wisselende zorgvraag. Zeker met de grote zorgvraag die momenteel speelt, ook in onze praktijk. Onze assistenten zijn opgeleid om de urgentie van uw zorgvraag in te schatten. Dit noemt men triage.

Meestal wordt triage als prettig ervaren. Helaas ervaren de assistenten ook geregeld agressie. Zowel aan de telefoon als aan de balie. Dit varieert van scheldwoorden, gepikeerd reageren tot het laten merken dat de assistenten niet weet wat men doet.

Vanuit de praktijk willen we daar aandacht voor vragen. Er is helaas niet altijd ruimte in de agenda’s om dezelfde of de volgende dag gezien te worden. (Uitgezonderd spoed, daarvoor is altijd ruimte!). Door drukte is het niet altijd mogelijk om dezelfde dag uw mail te beantwoorden, nu meteen een briefje voor u te schrijven, enz. Als op het moment van uitspreken van uw zorgvraag deze niet meteen beantwoord kan worden, of niet direct aan uw verwachting voldaan kan worden, mag onze assistente niet als uw uitlaatklep fungeren. (Verbale) agressie wordt niet getolereerd in onze praktijk.

Hou de assistente in ere en respecteer dan niet alles tegelijk kan!

Namens al onze medewerkers van onze praktijk, alvast hartelijk dank!

https://www.nu.nl/gezondheid/6076252/waarom-stelt-de-doktersassistent-zoveel-vragen.html

_____________________

2 mei 2022

Verloskunde nieuws

Met pijn in het hart moeten wij u mededelen dat we eind 2022 zullen gaan stoppen met de verloskunde. Vele jaren hebben we met veel plezier en liefde zwangerschappen en bevallingen begeleid. Maar nu hebben we na rijp beraad besloten dat we de verloskunde neer gaan leggen. Gelukkig is er een goede verloskundigenpraktijk in de buurt met wie we al jaren goed samenwerken en aan wie we onze toekomstige zwangeren met een gerust hart kunnen toevertrouwen.

Dit betekent dat de vrouwen die op dit moment voor hun zwangerschap bij ons onder controle zijn tot en met hun bevalling en kraambed bij ons in zorg kunnen blijven. Vanaf nu zullen we echter geen nieuwe zwangeren meer in onze begeleiding opnemen.

We willen alle vrouwen en hun partners bedanken voor het vertrouwen dat zij in onze verloskundige zorg hebben gehad en dat wij onderdeel mochten uitmaken van vele intense, mooie, maar ook verdrietige momenten in de zwangerschap en bij de geboorte.

Voor vragen rondom de zwangerschap (of echografie) kunnen vrouwen natuurlijk altijd contact met ons op blijven nemen.

Uw verloskundige huisartsen: Josine Klop, Piet Muilwijk en Jacomien Zwemer.

 

_________________________

27 juni 2022

LANDELIJKE ACTIE HUISARTSEN

Vrijdagmiddag 1 juli vanaf 12:00 uur zijn we alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

De praktijkdeur gaat dicht en wij nemen alleen de spoedtelefoon aan.

.

Wij voeren deze week actie omdat:
.
1. Het niet vanzelfsprekend meer is dat iedereen een huisarts heeft, er zijn te weinig huisartsen.
.
2. We willen dat alle huisartsen meer tijd voor de patiënt krijgen: de standaard consulttijd moet naar 15 minuten, de grenzen van het huisartsenaanbod moeten worden gerespecteerd en willen een systeem van vertrouwen i.p.v. verantwoording (merkbare vermindering van administratieve lasten).
.
3. De wachttijden in GGZ, sociaal domein en tweede lijn (ziekenhuis) veel te lang zijn: de wachtlijsten moeten worden aangepakt en er moet wachttijd-opvang worden geboden aan patiënten die op een wachtlijst staan.

Patiënten die door de huisartsen worden verwezen naar andere zorg- en hulpverleners belanden daar vaak op een wachtlijst. Ze blijven dan langdurig een beroep doen op de huisarts tijdens die wachttijd. Dat betekent dat patiënten niet snel genoeg de zorg krijgen die ze nodig hebben en er bij de huisartsen minder tijd is voor andere patiëntenzorg.

4. De druk van de avond-, nacht en weekenddiensten moet verminderen: alleen gebruik van de huisartsenposten bij echte spoedklachten, een andere organisatie en verdeling van verantwoordelijkheid voor diensten doen op de huisartsenposten en integrale samenwerking tussen huisartsenposten, ambulances en SEH’s.
.
5. Er een gebrek is aan voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting: gemeenten moeten in hun plannen voldoende ruimte creëren voor huisartsenhuisvesting en de vergoeding moet worden aangepast om verschillen in huisvestingskosten op te vangen.
.
Met als doel: Voor iedereen een vertrouwde huisarts dichtbij, die voldoende tijd voor u heeft en snelle hulp van specialisten als dat nodig is.
.
.

 

28 maart 2022

Het voorjaar breekt door in al zijn pracht! En we zijn bijna van corona af, hopen we. De overheid en inmiddels ook de ziekenhuizen hebben zo goed als alle covid maatregelen afgeschaft.
Op de praktijk hebben we tot nu toe nog elke week een of twee zieke medewerkers (covid positief, besmet met griep of een andere virusinfectie). Wij kunnen nog niet alles loslaten, omdat wanneer er meer medewerkers ziek worden, we de praktijk niet meer open kunnen houden.
Daarom het volgende:
  1. Mondkapjes zijn niet meer verplicht voor het gewone spreekuur. Indien u wenst kunt u wel een mondkapje dragen, dan zal de arts of assistente dat ook doen. De assistente of arts zal ook een mondkapje blijven dragen wanneer hij of zij zich daar prettiger bij voelt.
  2. Het isolatie spreekuur blijft bestaan voor iedereen die gezien moet worden en verkoudheidsklachten of koorts heeft. Dit geldt dus voor iedereen met deze klachten, ook bij negatieve corona test. Op dit spreekuur is het dragen van een mondkapje nog verplicht.
Met deze maatregelen hopen we onszelf, maar ook de kwetsbare patiënten in de gewone wachtkamer te beschermen. Voorlopig hanteren we deze regels nog voor de komende weken. Wij danken u voor uw begrip!
.
_____________________
Half maart 2022 hebben wij als verloskundig-team (Piet Muilwijk, Josine Klop en Jacomien Zwemer) de communicatietraining Acute Verloskunde gevolgd samen met ons VSV (Verloskundig SamenwerkingsVerband) in Gorinchem.
Op woensdag 6 oktober 2021 zijn wij  in Eindhoven geweest bij de Medsim Acute Verloskunde cursus. Een interessante dag waarbij al onze kennis een opfrisser kreeg. Er werd onder andere geoefend met baby-reanimatie en een stuitbevalling op een pop (zie de foto’s). Wij waren die dag met andere huisartsen die ook nog verloskunde doen, net als wij een enthousiaste groep mensen met liefde voor het vak!
Donderdag 7 oktober was er een verloskundig congres in Nijmegen samen met verloskundigen en gynaecologen waar we werden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van problemen tijdens de zwangerschap (schildklierproblemen, vroeggeboorte, zwangerschapsvergiftiging etc).
Al met al twee bijzondere dagen waar we weer vol inspiratie van terug gekomen zijn!

_____________________

24 augustus 2021
Het patiënten portaal begint te werken! Degenen die het portaal tot nu toe aangevraagd hebben, zullen deze week toegang krijgen (bij sommigen werkt het al). Wij zijn ook dankbaar dat zich al vele tientallen mensen aangemeld hebben!
Belangrijk is dat iedereen zich persoonlijk aanmeldt met een uniek email-adres en telefoonnummer. Er kunnen niet twee mensen op hetzelfde mailadres geregistreerd worden. In sommige gevallen betekent het dat u dan een extra mailadres moet aanmaken (bijvoorbeeld een gratis gmail adres), dit geldt ook voor minderjarige kinderen.
Wij kunnen ten allen tijde op uw verzoek het portaal weer dichtzetten, wanneer u vermoed dat er door iemand anders misbruik van gemaakt wordt. Bijvoorbeeld in geval van relatieproblemen of wanneer u onder druk gezet wordt door uw werkgever om medische gegevens te laten zien.
Wij zijn enthousiast over deze nieuwe mogelijkheid en hopen dat u zich allen voor deze service aanmeldt!
Starten
Maak eerst een account aan. Dat kan op 2 manieren:
  1. met de app: Uw Zorg online (beschikbaar via de App Store of Google Play).
  2. op deze website: Patiëntenomgeving
Met dit account kunt u herhaalrecepten aanvragen, uw medicatielijst downloaden, een e-consult sturen inclusief foto’s, een afspraak maken in onze agenda en uw uitslagen inzien. 
_____________________
N I E U W S !!!
  1. We zijn blij met onze/deze nieuwe website! De oude website blijft voorlopig nog in de lucht, maar zal na enkele maanden verdwijnen.
  2. Wij zijn aangesloten op het patiënten portaal van Pharmeon. Hierdoor kunt u via onze nieuwe website of via de Uw Zorg Online App toegang krijgen tot uw eigen medische gegevens. Hierin kunt u herhaalrecepten aanvragen, uw medicatielijst downloaden, een e-consult sturen inclusief foto’s, een afspraak maken in onze agenda en uw uitslagen inzien. Zie ook bijgevoegd filmpje! https://youtu.be/Spazs8xVHhc
  3. Om dit mogelijk te maken is het wel nodig dat u zich eenmalig registreert. Wij moeten handmatig de koppeling tot stand brengen tussen uw inlog en ons systeem. Ook moeten wij zeker weten dat u het zelf bent die toegang wilt, het is dan ook nodig dat u zich legitimeert bij ons op de praktijk. Hoe dat praktisch het handigste is zullen we nog moeten ervaren. U kunt zich in ieder geval aanmelden via onze nieuwe website of de app en dan hoort u via ons wat op dat moment nodig is. Al met al kunnen er dus enkele dagen overheen gaan voordat wij de koppeling tot stand gebracht hebben.
  4. Wij zijn enthousiast over de nieuwe mogelijkheden! Dit is een mooie modernisering van onze zorg. Wij hopen dan ook dat u allen gebruik gaat maken van deze opties! Ook staan wij open voor op- en aanmerkingen, ook voor ons is dit allemaal nog nieuw.

_____________________